I


Indkaldelse til ordinær Generalforsamling for:

Nørhald Musik og Teaterforening 2021

 


 Indkaldelse til to på hinanden følgende generalforsamling for

Nørhald Musik og Teaterforening.


Mandag den 25 oktobet 2021

kl. 19.30 i lokale 6 på Fritidscentret, Vestergade i Randers.


Nummer to generalforsamling begynder 15 minutter efter at nummer et er afsluttet - hvis det bliver nødvendigt.


Dagsorden ifl. vedtægter.Sidste år blev generalforsamlingen ikke ført til ende og der skulle en ekstra generalforsamling til. Dette blev aldrig gennemført, på grund af corona.

Så denne generalforsamling bliver alt afgørende for foreningens fremtid, da der skal besluttes om foreningen skal fortsætte eller lukkes.

En fortsættelse kan dog kun komme på tale, hvis der er nye som vil stille op til bestyrelsen.

 

Mød op og afgive jeres stemme om foreningens fremtid.****NOTE***

Grundet corona har bestyrelsen besluttet at give alle som har indbetalt kontigent for 2019-2020 dispensation, således at de har stemmeret på denne generalforsamling.


Øvrige deltager som ønsker stemmeret, bliver, i henhold til vedtægter, nød til at indbetale kontigent.

Kr. 200,- for enkelt - 350,- for husstand / Eller 15,- pr. person - gælder for 1 månede.